Mes garantuojame, kad perduodamos Prekės atitinka pirkimo metu pateiktas technines charakteristikas, jos neturi paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją (jas) ketina naudoti arba dėl kurių Prekės naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Prekės nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos.

Visoms prekėms suteikiama standartinė gamintojo 2 metų garantija gamybos brokui. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvejimui ar netnkamai prekes naudojant. Prašome kruopščiai susipažinti su prekės naudojimo instrukcija!

Pirkėjui gavus užsakytas prekes, apie akivaizdžius jų defektus privaloma informuoti nedelsiant, apie kitus defektus– nedelsiant, kai tik jie bus pastebėti. Pasiteisinusio ir tinkamai užfiksuoto medžiagos defekto atveju, mes savo nuožiūra galima ištaisyti defektą arba pristatyti prekes be defektų. Jei tai nepavyktų, mes sumažinsime pirkinio kainą arba anuliuosime sandorį ir gražinsime pinigus. Nekokybiškas prekes mums privaloma grąžinti. 

Vartotojas turi teisę grąžinti jam nepatikusią kokybišką prekę informavęs apie tai pardavėją svetainėje nurodytu el.paštu per 2 dienas nuo jos gavimo ir tik nenaudotą, su nepažeista gamykline pakuote. Tokios prekės grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Naudotos prekės atgal nepriimamos, esant ginčytinai situacijai dėl prekės naudojimo skiriama ekspertizė.

Nepagrįstu pretenzijų atveju, dėl kurių patiriamos ekspertizės ar grąžinimo išlaidos, pirkėjas privalo jas atlyginti.

Esant force majeure arba bet kokiems laikiniems įvykiams, dėl kurių mes nesame atsakingi, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai veikia prekių gamybą arba pristatymą, mes atleidžiami nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo trukdymo trukmei arba mes galime nutraukti sutartį neįvykdytai daliai.

Mes neatsakome už žalą, kurį įvyko pirkėjui ir/ ar tretiesiems asmenims neteisingai ar ne pagal paskirtį naudojant mūsų prekes.

 

LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymas:

http://vartotojuteises.lt/projektai/2014_naujos_vartotoju_perkanciu_nuotoliniu_budu_teises/teises_aktai